Vasslaget av 1974

Dokumenter

Under oppdatering…..

Vassavtalen av 1974

Hoveddokumentet som regulering bygger på, er avtale om utenomrettslig forlik fra 1974. Denne avtalen omtales som «Vassavtalen av 1974». Avtalen ble signet av rettighetshaver for fiskeoppdrettsanlegget og størstedelen av grunneierne. Denne danner forsatt grunnlag for høyde på vannspeil. Det er i dag ingen tvist mellom partene på av avtalen er gyldig.

Hvorfor er ikke alle grunneiere en del av avtalen?

I og med at avtalen kom på plass rett før en rettssak i 1974 som et utenomrettslig forlik, består avtalen for grunneiere som var med og bar kostnadene for dette i 1974. Avtalen gir ikke grunnlag for å kunne oppta nye medlemmer i etterkant.

Ta kontakt med oss om du ønsker kopi av deler av saksgang.