Vasslaget av 1974

Bilder fra Rylandsvassdraget

Å forhindre oppdemming av Bjørndalsvatnet og Storavatnet er en av de største oppgavene Vasslaget har jobbet med. Tidligere har vi fått senket nivå, i forhold til plan for Rylandsvatnet ved utgangen av Rylandsvassdraget.