Vasslaget av 1974

Vasslaget av 1974 på Holsnøy i Alver kommune

Vasslaget av 1974 består av grunneiere rundt Storavatnet, Bjørndalsvatnet og Rylandsvatnet (Rylandsvassdraget) som var med på Utenomrettslig forlik mot Rylandsvåg fiskeri AS (Nå Salar Bruk AS) i 1974.

Tidligere har Vasslaget fått gjennomslag for å holde Rylandsvatnet på et fornuftig nivå. Visste du at vannstanden var planlagt en meter høyere enn den er i dag?
Siden 1974 står vasslaget overfor en av sine største oppgaver. Å hindre oppdemming av Storavatnet og Bjørndalsvatnet så først ut til å være en enkel oppgave. Dette viser seg å være mer komplisert enn først antatt.

Da vassdraget ble vernet under nasjonal verneplan av stortinget, trodde mange at det ville være umulig å gjøre større inngrep og oppdemming av vassdraget. Det kan se ut som om vernevedtaket har lite å bety.

Den politiske støtten har heldigvis vert positiv i de seinere år.
Vasslaget vil berømme UDU i Meland for å utsette vedtak om ekspropriasjon 9. juni 2015, grunnet for kort varslingsfrist. Dette viser politikere som tar sin oppgave seriøst og ønsker å fatte best mulig vedtak. Høringsfristen ble den gang utsatt.
I 2020 ble vassdraget en del av Alver kommune, og blir da den største drikkevannsforsyningen til den nye kommunen.

Vi har i dag digital overvåking av Storatatnet med høyde fra time til time. Det at vi har ført logg og oppdatert dokumentasjon gjennom de siste 20 årene har påvirket prosessen. Det er ingen grunn til å tro annet enn at store deler av Rylandsvassdraget hadde hatt en betydelig høyere vannstand enn i dag, om det ikke var for motstanden vi har vist Salar Bruk mot oppdemming.

Alle som ønsker å engasjere seg eller å få mer informasjon er velkommen til å ta kontakt med oss.